Начало
Обществени нагласи към европейската интеграция през 2018 г.

 

Юни 2018

 

Мнозинството български граждани подкрепят членството в ЕС и евентуалното присъединяване на страната към Шенгенското пространство и Еврозоната, но са против замяната на националната валута – българския лев - с еврото. Това показват данните от национално представително проучване на общественото мнение, осъществено от Институт Отворено общество – София през април тази година.
 
Близо две трети от анкетираните пълнолетни граждани (61%) заявяват, че ако днес трябваше да решават, биха подкрепили членството на страната в ЕС, докато против членството се обявяват едва 16%. Въпреки намалението спрямо пика на подкрепа за членството от 70% през 2013 г., тенденцията спрямо 2016 г. е повишаване на подкрепата с 4% и намаление с 7% на дела на несъгласните с членството.
 
Близо 45% оценяват положително членството в ЕС досега, една трета нямат мнение по въпроса и само 16% го оценяват негативно. Повечето възможности за пътуване в чужбина (50%), работа (48%) и образование (33%) са възприемани като трите най-големи предимства на членството в ЕС. Едва 9% от запитаните казват, че то няма никакви предимства. Тези предпочитания се запазват почти непроменени през годините, но например, очакването ЕС да „въведе правила и законност“ пада от 2 място сред предимствата на членството през 2008 г. до 7 място през 2018 г.
 

Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License

 


©2009-2020 Институт "Отворено общество" - София